+48 732 080 828 Infolinia 7:00 - 21:00 ul. Strycharska 24 lok.122, 93-521 Łódź Cennik

Rekonstrukcja ucha - metody i efekty

Rekonstrukcja ucha - metody i efekty
7.02.2024

Rekonstrukcja ucha - metody i efekty

Rekonstrukcja ucha stanowi kluczową dziedzinę w medycynie estetycznej i rekonstrukcyjnej, mającą na celu przywrócenie lub poprawę kształtu, rozmiaru i funkcji ucha. Jest to szczególnie istotne dla osób, które z różnych przyczyn utraciły część lub całość ucha, bądź urodziły się z wadami ucha. Rekonstrukcja ucha obejmuje szereg skomplikowanych procedur chirurgicznych, które mogą znacząco wpłynąć na jakość życia pacjentów, poprawiając nie tylko wygląd zewnętrzny, ale i funkcjonalność ucha, a także wspierając ich samopoczucie psychiczne i społeczną akceptację.

Proces ten może dotyczyć zarówno płatka ucha, jak i małżowiny usznej, wymagając od chirurga nie tylko precyzji, ale i artystycznego zmysłu do odtworzenia naturalnie wyglądającego ucha. Rekonstrukcja małżowiny usznej oraz płatka ucha może być realizowana za pomocą różnych metod, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz stopnia skomplikowania wady lub uszkodzenia. Wśród głównych celów rekonstrukcji znajduje się:

 • Odtworzenie kształtu uszu, harmonizującego z resztą twarzy.
 • Przywrócenie symetrii między obiema stronami twarzy.
 • Poprawa lub odtworzenie funkcji ucha, w przypadku uszkodzeń wpływających na słuch.

Decyzja o przeprowadzeniu rekonstrukcji ucha często wiąże się z głębokimi emocjami i oczekiwaniami pacjenta, co czyni proces ten nie tylko wyzwaniem medycznym, ale i psychologicznym.

Przyczyny potrzeby rekonstrukcji ucha

Potrzeba przeprowadzenia rekonstrukcji ucha może wynikać z wielu przyczyn, zarówno wrodzonych, jak i nabytych. Do najczęstszych należą:

 • Wady wrodzone: Nieprawidłowości, takie jak brak ucha (anotia), małe ucho (mikrotia) lub inne deformacje, które mogą wpływać na kształt, rozmiar lub rozwój małżowiny usznej.
 • Urazy: Wypadki, które prowadzą do częściowej lub całkowitej utraty ucha, mogą wymagać rekonstrukcji, aby przywrócić jego wygląd i funkcjonalność.
 • Choroby skóry i nowotwory: Usunięcie zmian nowotworowych czy skutków chorób skóry często wymaga późniejszej rekonstrukcji uszkodzonych obszarów.
 • Konsekwencje chirurgiczne: Niekiedy interwencje chirurgiczne, np. usunięcie dużych naczyniaków lub guzów, mogą wymagać późniejszej rekonstrukcji ucha.

W zależności od przyczyny, metody rekonstrukcji mogą się różnić, począwszy od prostych zabiegów kosmetycznych po skomplikowane procedury rekonstrukcyjne, wymagające użycia zaawansowanych technik chirurgicznych. Rekonstrukcja płatka ucha i małżowiny usznej może wiązać się z wykorzystaniem tkanki pacjenta, takiej jak chrząstka żebrowa, lub materiałów syntetycznych, aby osiągnąć pożądany kształt uszu.

Zrozumienie przyczyn potrzeby rekonstrukcji ucha jest kluczowe dla opracowania skutecznego planu leczenia, który będzie odpowiadał indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom pacjenta, a także dla osiągnięcia najlepszych możliwych wyników estetycznych i funkcjonalnych.

Przegląd metod rekonstrukcji ucha

Metody rekonstrukcji ucha ewoluowały na przestrzeni lat, oferując pacjentom szereg opcji dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Te techniki mają na celu nie tylko przywrócenie estetycznego wyglądu ucha, ale także, w miarę możliwości, jego funkcjonalności. Wśród różnorodnych metod wyróżnić można:

 • Autogeniczne przeszczepy chrząstki: Najczęściej stosowana metoda w rekonstrukcji małżowiny usznej, polegająca na wykorzystaniu chrząstki żebrowej pacjenta. Technika ta pozwala na modelowanie kształtu uszu z zachowaniem naturalnego wyglądu i jest preferowana ze względu na niskie ryzyko odrzutu.

 • Alloplastyczne implanty: Stosowanie materiałów syntetycznych, takich jak porowaty polietylen, może być alternatywą dla pacjentów, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać z autogenicznych przeszczepów. Te metody są szczególnie przydatne w rekonstrukcji płatka ucha i małżowin usznej w przypadkach, gdzie dostępna ilość tkanki własnej jest ograniczona.

 • Przeszczepy skórne: W rekonstrukcji płatka ucha często stosuje się przeszczepy skórne, które mogą pochodzić z innych obszarów ciała pacjenta. Przeszczepy te pomagają osiągnąć lepszy wygląd estetyczny i mogą być wykorzystywane razem z innymi technikami rekonstrukcyjnymi.

 • Techniki mikrochirurgiczne: Mikrochirurgia pozwala na precyzyjne połączenie naczyń krwionośnych i nerwów w rekonstruowanym uchu, co jest kluczowe w przypadkach, gdy celem jest nie tylko przywrócenie wyglądu, ale także częściowej funkcjonalności ucha.

 • Druk 3D: Nowoczesna technologia druku 3D otwiera nowe możliwości w rekonstrukcji ucha, umożliwiając tworzenie spersonalizowanych implantów i modeli chirurgicznych, które mogą być wykorzystane do precyzyjnej rekonstrukcji kształtu uszu.

Wybór odpowiedniej metody zależy od wielu czynników, w tym od przyczyny i stopnia uszkodzenia ucha, dostępnych zasobów tkankowych, oczekiwań pacjenta oraz doświadczenia i preferencji chirurga.

Rekonstrukcja płatka ucha

Rekonstrukcja płatka ucha stanowi istotną część procesu rekonstrukcyjnego, mając na celu odtworzenie jego estetycznego wyglądu i funkcji. Techniki rekonstrukcji płatka ucha mogą być różnorodne, zależnie od specyfiki przypadku i wymagań pacjenta. Do najczęściej stosowanych metod należą:

 • Przeszczepy skórne: Wykorzystuje się skórę z innych części ciała pacjenta, aby odbudować uszkodzony lub brakujący płatek ucha. Ta metoda jest często stosowana w połączeniu z przeszczepami chrząstki, by zapewnić strukturę i wsparcie dla nowego płatka.

 • Rekonstrukcja przy użyciu tkanki lokalnej: W niektórych przypadkach można wykorzystać tkankę z okolicznych obszarów ucha, aby odtworzyć płatek. Techniki te pozwalają na zachowanie naturalnej tekstury i koloru skóry, co jest kluczowe dla estetycznego efektu końcowego.

 • Techniki kombinowane: Często stosuje się połączenie różnych technik, takich jak przeszczepy chrząstki i skóry, aby osiągnąć najlepsze rezultaty estetyczne. Zintegrowane podejście pozwala na precyzyjne modelowanie płatka ucha, zapewniając jego naturalny wygląd i symetrię z drugim uchem.

Każdy przypadek rekonstrukcji płatka ucha jest unikalny, a plan leczenia powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Długoterminowy sukces procedury zależy nie tylko od technicznej wprawy chirurga, ale również od ścisłej współpracy z pacjentem w zakresie oczekiwań i możliwościach rekonstrukcyjnych.

Rekonstrukcja małżowiny usznej

Rekonstrukcja małżowiny usznej jest jednym z najbardziej złożonych i wymagających procedur w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej, mająca na celu odtworzenie naturalnego wyglądu i, o ile to możliwe, funkcji ucha. Ten proces jest niezbędny dla osób, które doświadczyły urazów, cierpią na wady wrodzone lub przeszły operacje, które wpłynęły na kształt uszu. Oto główne metody stosowane w rekonstrukcji małżowiny usznej:

 • Wykorzystanie autogenicznej chrząstki żebrowej: To najbardziej tradycyjna i często stosowana technika, polegająca na pobraniu chrząstki z klatki piersiowej pacjenta. Chrząstka ta jest następnie rzeźbiona i modelowana, aby odtworzyć naturalny kształt uszu, co pozwala na osiągnięcie trwałych i estetycznie zadowalających wyników.

 • Przeszczepy skórne i tkanki miękkie: Do pokrycia zrekonstruowanej chrząstki często wykorzystuje się przeszczepy skórne z innych obszarów ciała. Może to być również konieczne w celu dodania dodatkowej objętości lub poprawy tekstury skóry na uchu.

 • Implanty syntetyczne: W pewnych sytuacjach, kiedy użycie autogenicznej chrząstki nie jest możliwe lub pożądane, można zastosować implanty wykonane z materiałów biokompatybilnych, takich jak porowaty polietylen. Chociaż te metody mogą oferować mniej naturalny wygląd i większe ryzyko komplikacji, mogą być dobra alternatywą dla niektórych pacjentów.

 • Techniki mikrochirurgiczne: W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy konieczne jest przywrócenie unerwienia lub perfuzji ucha, mogą być stosowane techniki mikrochirurgiczne. Pozwala to na poprawę czucia w rekonstruowanym uchu oraz, w ograniczonym zakresie, na przywrócenie pewnych funkcji.

Sukces rekonstrukcji małżowiny usznej zależy od wielu czynników, w tym od umiejętności chirurga, techniki operacyjnej, a także od indywidualnych cech pacjenta, takich jak ogólny stan zdrowia, dostępność tkanki dawcy oraz oczekiwania wobec wyników operacji.

Kształt uszu a estetyka twarzy

Kształt uszu odgrywa znaczącą rolę w ogólnej estetyce twarzy, wpływając na postrzeganie symetrii, proporcji i harmonii. Nieregularny kształt lub nieproporcjonalny rozmiar uszu może prowadzić do dyskomfortu psychicznego, obniżenia samooceny i problemów z interakcjami społecznymi. W kontekście rekonstrukcji ucha, zrozumienie zależności między kształtem uszu a estetyką twarzy jest kluczowe dla osiągnięcia optymalnych wyników:

Jednym z głównych celów rekonstrukcji jest przywrócenie symetrii między obiema stronami twarzy. Uszy powinny być proporcjonalne do rozmiaru i kształtu głowy oraz pozostałych cech twarzy, takich jak oczy i nos. Oprócz kształtu i rozmiaru, ważne jest także właściwe położenie uszu względem innych elementów twarzy. Uszy umieszczone zbyt wysoko, nisko lub wystające mogą zaburzać postrzeganie estetyczne twarzy. Celem rekonstrukcji jest nie tylko przywrócenie uszu do "normalnego" wyglądu, ale także zapewnienie, że nowo zrekonstruowane uszy wyglądają naturalnie, z harmonijnymi liniami i teksturami, które pasują do indywidualnych cech pacjenta.

Dla chirurgów wykonujących rekonstrukcję ucha, zrozumienie tych aspektów estetycznych jest równie ważne, co znajomość technik chirurgicznych. Ostateczny wynik operacji powinien odzwierciedlać nie tylko umiejętności medyczne i techniczne, ale również artystyczne podejście do rekonstrukcji, co ma kluczowe znaczenie dla satysfakcji pacjenta i jego postrzegania siebie po zabiegu.

Materiały i technologie w rekonstrukcji ucha

Współczesna chirurgia rekonstrukcyjna ucha korzysta z zaawansowanych materiałów i technologii, które znacząco poprawiają wyniki leczenia i komfort pacjentów. Wybór odpowiedniego materiału lub technologii jest kluczowy w kontekście rekonstrukcji płatka ucha oraz małżowiny usznej, a także wpływa na ostateczny kształt uszu. Poniżej przedstawiono niektóre z najważniejszych innowacji w tej dziedzinie:

 • Biokompatybilne implanty: Materiały, takie jak porowaty polietylen, są coraz częściej wykorzystywane w rekonstrukcji ucha ze względu na ich biokompatybilność i zdolność do integracji z tkankami pacjenta. Te implanty oferują alternatywę dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do przeszczepu chrząstki żebrowej lub szukają mniej inwazyjnych opcji.

 • Druk 3D: Technologia druku 3D rewolucjonizuje rekonstrukcję ucha, umożliwiając tworzenie spersonalizowanych implantów i szablonów operacyjnych, które idealnie dopasowują się do indywidualnych potrzeb i anatomii pacjenta. Dzięki temu chirurdzy mogą precyzyjniej planować operacje i osiągać lepsze wyniki estetyczne.

 • Tkaniny inżynieryjne: Rozwój inżynierii tkankowej oferuje nowe możliwości w rekonstrukcji ucha, w tym hodowlę tkanki chrzęstnej w laboratorium z komórek pacjenta. Choć technika ta wciąż jest w fazie eksperymentalnej, ma potencjał do stworzenia implantów, które będą idealnie kompatybilne z organizmem pacjenta.

 • Mikrochirurgia: Udoskonalenie technik mikrochirurgicznych pozwala na dokładniejsze połączenie naczyń krwionośnych i nerwów w rekonstruowanym uchu, co może przyczynić się do poprawy jego funkcjonalności i estetyki.

Materiały i technologie używane w rekonstrukcji ucha są stale udoskonalane, oferując pacjentom coraz lepsze wyniki i skracając czas rekonwalescencji. Wprowadzenie nowych rozwiązań wymaga jednak dogłębnej wiedzy i doświadczenia chirurgicznego, aby móc je skutecznie wykorzystać w praktyce klinicznej.

Przebieg operacji rekonstrukcyjnej

Operacja rekonstrukcyjna ucha jest skomplikowanym procesem, który wymaga dokładnego planowania i indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. Przebieg takiej operacji może się różnić w zależności od stosowanych technik, celów estetycznych i funkcjonalnych, a także od indywidualnych potrzeb pacjenta. Poniżej przedstawiono typowy przebieg operacji rekonstrukcyjnej:

Pierwszym krokiem jest szczegółowa konsultacja z chirurgiem, podczas której omawiane są cele operacji, dostępne opcje leczenia oraz potencjalne ryzyko i oczekiwane wyniki. W tym czasie lekarz ocenia również stan zdrowia pacjenta i przeprowadza dokładną analizę anatomii ucha i twarzy. Na podstawie informacji uzyskanych podczas konsultacji, chirurg opracowuje spersonalizowany plan operacji. Może to obejmować wybór technik rekonstrukcyjnych, decyzję o użyciu autogenicznej chrząstki lub materiałów syntetycznych, a także planowanie wszelkich dodatkowych procedur, które mogą być potrzebne. Operacja rekonstrukcyjna ucha jest zazwyczaj przeprowadzana w znieczuleniu ogólnym i może trwać kilka godzin, w zależności od złożoności przypadku. Chirurg wykonuje rekonstrukcję, stosując się do wcześniej przygotowanego planu, aby odtworzyć płatek ucha, małżowinę uszną i kształt uszu. Po operacji pacjent przechodzi przez okres rekonwalescencji, który może obejmować stosowanie opatrunków, ograniczenia w aktywności fizycznej oraz regularne wizyty kontrolne u chirurga. Czas potrzebny na pełne wyzdrowienie może się różnić, ale jest to kluczowy element procesu leczenia, mający na celu zapewnienie najlepszych możliwych wyników.

Etap planowania i przeprowadzania operacji rekonstrukcyjnej ucha wymaga nie tylko zaawansowanej wiedzy medycznej i chirurgicznej, ale także zrozumienia estetycznych i psychologicznych aspektów, które wpływają na dobrostan pacjenta. Dlatego też ważne jest, aby wybrać doświadczonego specjalistę, który jest w stanie zaoferować kompleksową opiekę i wsparcie na każdym etapie procesu leczenia.

Efekty i oczekiwania po rekonstrukcji ucha

Po przeprowadzeniu rekonstrukcji ucha, zarówno pacjenci, jak i chirurdzy mają wysokie oczekiwania co do wyników. Ważne jest, aby te oczekiwania były realistyczne i oparte na dokładnym zrozumieniu możliwości medycznych oraz ograniczeń. Poniżej przedstawiono kluczowe aspekty dotyczące efektów i oczekiwań po operacji:

 • Poprawa wyglądu estetycznego: Głównym celem rekonstrukcji ucha jest przywrócenie naturalnego wyglądu płatka ucha i małżowiny usznej, co przyczynia się do poprawy ogólnej estetyki twarzy. Pacjenci mogą oczekiwać znaczącej poprawy w kształcie uszu, ich symetrii i proporcjach względem innych cech twarzy.

 • Wzrost samooceny i dobrostanu psychicznego: Wiele osób poddających się rekonstrukcji ucha doświadcza znaczącej poprawy samooceny i dobrostanu psychicznego. Poprawa wyglądu uszu może przynieść ulgę osobom, które wcześniej czuły się niepewnie lub doświadczały negatywnych emocji związanych z wyglądem ich uszu.

 • Realistyczne oczekiwania: Ważne jest, aby pacjenci mieli realistyczne oczekiwania co do wyników operacji. Chociaż nowoczesne techniki chirurgiczne mogą przynieść znaczące poprawy, nie zawsze jest możliwe osiągnięcie "doskonałości" lub całkowitego przywrócenia pierwotnego stanu ucha. Chirurdzy powinni dokładnie omówić z pacjentami, czego można oczekiwać po operacji, aby uniknąć potencjalnego rozczarowania.

 • Długoterminowe efekty: Efekty rekonstrukcji ucha są zazwyczaj trwałe, ale pacjenci powinni być świadomi, że w niektórych przypadkach mogą być potrzebne dodatkowe operacje lub korekty, aby uzyskać optymalne wyniki. Ponadto, naturalne procesy starzenia mogą wpłynąć na wygląd i kształt uszu w przyszłości.

Ryzyko i komplikacje

Jak w przypadku każdej operacji, rekonstrukcja ucha niesie ze sobą pewne ryzyko komplikacji. Chociaż większość procedur przebiega bez większych problemów, ważne jest, aby pacjenci byli świadomi potencjalnych ryzyk:

 • Infekcje: Jednym z najczęstszych ryzyk jest infekcja w miejscu operowanym, co może opóźnić proces gojenia i wymagać leczenia antybiotykami.

 • Problemy z gojeniem: U niektórych pacjentów może dojść do opóźnionego gojenia ran, szczególnie jeśli stosowane są przeszczepy skórne lub tkanki.

 • Odrzucenie materiału: W przypadku wykorzystania implantów syntetycznych istnieje ryzyko, że organizm odrzuci materiał, co może prowadzić do konieczności usunięcia implantu.

 • Nierówności i asymetria: Mimo starannego planowania i wykonania operacji, nie zawsze jest możliwe osiągnięcie idealnej symetrii między uszami, co w niektórych przypadkach może wymagać dalszych korekt.

 • Zmiany w odczuwaniu: Pacjenci mogą doświadczać zmian w odczuwaniu dotyku w rekonstruowanym uchu, w tym zwiększonej wrażliwości lub znieczulenia.

Pacjenci powinni dokładnie omówić z chirurgiem potencjalne ryzyko i komplikacje przed decyzją o operacji. Zrozumienie tych ryzyk jest kluczowe dla świadomej decyzji o podjęciu leczenia i przygotowania na proces rekonwalescencji.

Opieka pooperacyjna i rehabilitacja

Po przeprowadzeniu rekonstrukcji ucha, zarówno płatka ucha jak i małżowiny usznej, odpowiednia opieka pooperacyjna i proces rehabilitacji są kluczowe dla zapewnienia optymalnych wyników i minimalizacji ryzyka komplikacji. Poniżej przedstawiono ważne aspekty opieki i rehabilitacji:

 • Zarządzanie bólem: Bezpośrednio po operacji pacjenci mogą doświadczać bólu w obszarze operowanym. Ważne jest stosowanie przepisanych przez lekarza środków przeciwbólowych oraz informowanie zespołu medycznego o wszelkich problemach z bólem.

 • Opatrunki i opieka nad ranami: Opatrunki zwykle są stosowane w celu ochrony rany i wspierania procesu gojenia. Pacjent otrzymuje szczegółowe instrukcje dotyczące opieki nad ranami, w tym informacje o tym, kiedy i jak zmieniać opatrunki.

 • Unikanie aktywności fizycznej: Zaleca się unikanie intensywnej aktywności fizycznej i sportów kontaktowych przez kilka tygodni po operacji, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia rekonstruowanego ucha i zapewnić jego prawidłowe gojenie.

 • Wizyty kontrolne: Regularne wizyty u chirurga są niezbędne do monitorowania postępów gojenia i wczesnego wykrywania ewentualnych komplikacji. Podczas tych wizyt lekarz może ocenić stan rany, usunąć szwy (jeśli były stosowane) oraz dostosować plan opieki pooperacyjnej.

 • Rehabilitacja: W niektórych przypadkach, szczególnie gdy rekonstrukcja ucha ma na celu przywrócenie pewnych funkcji, może być konieczna specjalistyczna rehabilitacja. Może ona obejmować ćwiczenia mające na celu poprawę ruchomości w obszarze operowanym lub terapię sensoryczną.

Kluczowe dla sukcesu opieki pooperacyjnej i rehabilitacji jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz aktywne uczestnictwo pacjenta w procesie leczenia. Wczesne rozpoznanie i leczenie ewentualnych problemów może przyczynić się do lepszych wyników operacji i zwiększyć satysfakcję pacjenta.

Studia przypadków i wyniki badań

Studia przypadków i wyniki badań naukowych odgrywają kluczową rolę w ocenie skuteczności różnych metod rekonstrukcji ucha, zarówno płatka, jak i małżowiny usznej, oraz w doskonaleniu praktyk chirurgicznych. Analiza tych danych umożliwia nie tylko lepsze zrozumienie efektywności poszczególnych technik, ale także dostarcza cennych informacji na temat:

Badania porównujące różne techniki rekonstrukcji mogą ujawnić, które z nich oferują najlepsze wyniki pod względem estetyki, trwałości oraz satysfakcji pacjentów. Analiza danych z badań i studiów przypadków pozwala na lepsze zrozumienie potencjalnych ryzyk związanych z konkretnymi procedurami, co może przyczynić się do ich minimalizacji w przyszłych operacjach. Studia przypadków często prezentują zastosowanie nowych technologii, takich jak druk 3D czy materiały biokompatybilne, wskazując na ich potencjał i możliwości w kontekście rekonstrukcji ucha. Wyniki badań często obejmują analizę doświadczeń pacjentów, ich satysfakcji z przeprowadzonych operacji oraz wpływu na jakość życia, co jest kluczowe dla oceny ogólnego sukcesu procedur rekonstrukcyjnych.

Publikacje na temat rekonstrukcji ucha są cennym źródłem wiedzy zarówno dla specjalistów w dziedzinie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, jak i dla pacjentów rozważających tego typu procedury. Umożliwiają one podjęcie świadomej decyzji opartej na rzetelnych danych i najnowszych osiągnięciach medycyny.

Odstające sutki u mężczyzn - jakę są przyczyny?

Odstające sutki u mężczyzn - jakę są przyczyny?

7.06.2024
Męskie piersi mogą być tematem tabu, jednak problem ten dotyka wielu mężczyzn na całym świecie. Odstające sutki u mężczyzn, choć często pomijane w dyskusjach, mogą znacząco wpłynąć na samoocenę i komfort psychiczny. Wielu mężczyzn, którzy doświadczają tego zjawiska, czuje się niekomfortowo w sytuacjach, w których muszą odkryć klatkę ...
Peeling chemiczny- jakie są rodzaje?

Peeling chemiczny- jakie są rodzaje?

7.06.2024
Peelingi chemiczne to jedna z najpopularniejszych metod poprawy wyglądu skóry, stosowana zarówno w gabinetach kosmetycznych, jak i dermatologicznych. Dzięki nim można uzyskać gładką, promienną skórę oraz zniwelować różnego rodzaju niedoskonałości. Zabieg ten polega na aplikacji specjalnych substancji chemicznych, które ...
Torbiel włosowa - czym jest?

Torbiel włosowa - czym jest?

3.05.2024
Torbiel włosowa, znana również jako cyster pilonidal, to rodzaj torbieli skórnej, która rozwija się w okolicy kości ogonowej, zwykle w miejscu, gdzie skóra naciera na kość. Ta dość pospolita dolegliwość jest często wynikiem wrośnięcia włosa, które następnie prowadzi do zakażenia i tworzenia torbieli. Na pytanie - ...